Home » Plants » Schoenoplectus americanus

chairmaker's bulrush (Schoenoplectus americanus (Pers.) Volkart ex Schinz & R. Keller)

Page contents